We lijken beter te onthouden en te leren wanneer we ervan uitgaan dat we deze kennis en kunde aan iemand anders zullen aanleren.

Nestojko en collega’s beschrijven hun onderzoek in het wetenschappelijke tijdschrift Memory & Cognition   (Nestojko et al., 2014)

In dit onderzoek werd aan één groep deelnemers verteld dat ze wat ze zouden leren, nadien aan een collega-student zouden aanleren, terwijl een 2de groep gevraagd werd hetzelfde te leren, maar louter in voorbereiding op een test. In werkelijkheid werden beide groepen getest (en moest niemand het daarna aan anderen aanleren).

Uit die test bleek dat de groep die de informatie verwerkt had in de veronderstelling dit verder te zullen doorgeven aan 3den, de informatie beter onthouden en mentaal georganiseerd had (bv. beter hoofd-en bijzaken van elkaar onderscheiden, de informatie beter te structureren,…. ).

De reden hiervoor is wat de onderzoekers ‘relationeel verwerken van informatie’ noemen. We lijken effectievere leerstrategieën te activeren wanneer we verwachten het geleerde zelf te zullen moeten aanleren aan iemand.

Praktische consequenties van dit inzicht zijn o.a.:

1. Wanneer we zelf iets onder de knie willen krijgen (bv. het toepassen van een bepaalde people management praktijk),  het kan helpen onszelf te verplichten diezelfde praktijk ook uit te leggen/aan te leren aan een collega of andere leidinggevenden in onze omgeving.

2. Bij het opzetten van een leadership development programma kan je het leereffect vergroten door deelnemers te vragen om bij de start van een nieuwe trainingsdag (of nieuwe module) de inhoud en hun leerinzicht van de vorige dag opnieuw uit te leggen aan hun collega-deelnemers (eventueel verrijkt met extra voorbeelden of toepassingen). Door deze ‘teach to learn’-aanpak zal het leerrendement van de persoon die zijn collega’s traint significant vergroten.