Steeds meer organisaties gebruiken vandaag online leren als onderdeel van hun formele trainingsproces. Door een aanpak waarin de lerende centraal staat, gaat leren op de werkplek steeds minder over de overdracht van kennis en meer over de ontwikkeling van rolgerelateerde vaardigheden die kunnen worden gebruikt in dagelijkse taken.

Bovendien implementeren steeds meer e-learningbedrijven gamification en sociale principes bij hun Learning Management Systemen, wat betekent dat deelnemers tijdens hun leerervaring een stem hebben gekregen en een constante stroom van feedback en reflectie bieden over hun leerreis.

Organisaties hebben nu – viaLearning Record Stores [LRS] – toegang tot uitgebreide gegevens over elk aspect van de leerreis van hun leerlingen die gemakkelijk kunnen worden geanalyseerd om de leermogelijkheden, -activiteiten en -inhoud te optimaliseren.

Toch is de vraag: hoeveel organisaties gebruiken deze gegevens effectief om blijvende, weloverwogen beslissingen te nemen over hun leerontwerp? Als organisaties niet in staat zijn om inzichten door dit proces te verzamelen, is het dan zinvol om al deze gegevens te verzamelen?

Waarom ‘learner insights’ verzamelen?

Digitaal leren kan veel data verzamelen, met name via het xAPI-formaat. De gegevens die deelnemers produceren kunnen de waarde van een opleiding aantonen. Ze kunnen de kloof overbruggen tussen de veronderstellingen over wat we denken dat deelnemers willen en, geïnformeerde, gegevensgerichte beslissingen over wat ze echt nodig hebben.

Voordat digitaal leren er was, was formele training op de werkplek tijdrovend en moeilijk te monitoren. Een belangrijk voordeel van digitaal leren is het vermogen om de effectiviteit van uwe opleiding te meten en te bewijzen.

Uiteindelijk is opleiding een investering en zijn de inzichten van je deelnemers het bewijs van het succes van die investering. Door rekening te houden met de feedback die deelnemers bieden, kunnen we boeiende, tot nadenken stemmende en relevante opleidingen aanbieden waaraan werknemers daadwerkelijk willen deelnemen.

Wat valt er te leren?

Door het bijhouden en analyseren van zowel de gegevens die via de Learning Record Store zijn verzameld met betrekking tot de manier waarop cursisten presteren in opleidingen, als de feedback die we onderweg opvangen, valt er veel te leren over het succes van het opleidingsdesign, net zoals over het succes van de deelnemers.

Welke vaardigheden zijn geëvolueerd? Waar hebben ze hun opleiding vertaald naar hun werkelijke rol? Hoe hebben deelnemers invloed op de leerreizen van hun collega’s?

Onze partners bij HT2Labs hebben een lijst samengesteld met slechts enkele van de vele dingen waarvan zij denken dat die te verkrijgen zijn uit de inzichten van deelnemers.

Effectiever design van een opleiding

Door de gegevens te gebruiken die zich richten op sociale activiteit van leerlingen, de ontwikkeling van kennis / vaardigheden en de feedback functies die in de opleiding zijn ingebouwd kan je  volgende zaken optimaliseren::

  • Opleidingsontwerp dat beter aansluit bij de voorkeur van de deelnemer
  • Personalisatie en aanpassingsvermogen
  • Timing van opleidingsonderdelen in relatie tot de gewoonten van deelnemers

De impact die de opleiding heeft op de deelnemers

Met behulp van de gegevens die je LRS bijhoudt over elk van je deelnemers kan je de performantie van elk individu opvolgen. Met die gegevens kan je volgende zaken optimaliseren:

  • Retentie van deelnemers
  • Voltooiingspercentages
  • Deelnemersbetrokkenheid
  • Kwaliteit van de facilitatie

Met die informatie kan je vervolgens de gaps tussen vaardigheden van de deelnemers en het beschikbare leermateriaal vaststellen. Dat stelt je in staat om nieuw materiaal te maken dat hen helpt deze gaps te dichten.

De impact van sociale interactie op de deelnemers

De meeste grote LMSen bevatten sociale interactie-functies waarmee deelnemers kunnen connecteren met hun collega’s. Deelnemers kunnen dan met elkaar samenwerken aan bijvoorbeeld probleemgestuurde leeractiviteiten.

Als organisatie kan je met behulp van deze sociale functies bijhouden wat deelnemers zeggen / doen, begrijpen hoe je medewerkers elkaar helpen / de leerervaring van hun collega’s verbeteren. Door middel van sociale interactie kan je ook ontdekken waar er een gedeelde kennis is binnen het bedrijf.

De impact op van leren op ROI

Opleiding is een investering in de groei van je personeel en de inzichten die je verzamelt over je leergegevens laten niet alleen het succes van deze investering zien, maar geven ook aan welke van je opleidingen een positieve en directe ROI hebben.

Door inzichten over een specifieke opleiding te vergelijken [bijvoorbeeld voltooiingspercentages, beoordelingsresultaten, leerlingbetrokkenheid, enzovoort], kan learning data aantonen wanneer een nieuwe cursus heeft bijgedragen aan een verbeterde ROI ten opzichte van een eerdere iteratie. Dit betekent dat je je leerontwerp kunt blijven verbeteren en uw ROI elke keer kunt verhogen.

Dit zijn slechts enkele belangrijke redenen waarom ‘learner insights’ essentieel zijn voor een blijvend succes van het leerproces en dus een algemene groei in professionele en organisatorische ontwikkeling in de hele organisatie.

Door de tijd te nemen om deze inzichten te bestuderen, door gebruikersfeedback te implementeren in de volgende niveaus of cursussen van de deelnemers, blijven zij zich bezig houden met het leermateriaal, wetende dat zij een duidelijke invloed hebben op het nuttige materiaal dat je verstrekt.

Dank aan HT2Labs voor de input op basis van hun artikel ‘You are your learners: What can your organization gain from learner insights?’.