Een bedrijfscultuur is de uitdrukking van de collectieve waarden van de medewerkers en van hun overtuigingen over wat er moet gedaan worden om als organisatie succesvol te zijn.  Ze is gesmeed in de successen van het bedrijf en komt concreet tot uiting in de manier waarop medewerkers met klanten omgaan, leidinggevenden medewerkers aansturen, medewerkers onderling samenwerken en in tal van andere dagelijkse omgangsvormen.  De impact van cultuur reikt echter veel verder dan het collectieve gedrag alleen: ze bepaalt evenzeer de strategische keuzes, de organisatiestructuur, de ‘governance’, het teammanagement, het performance management, het verloningssysteem, etc. Kortom, een bedrijfscultuur bepaalt, behalve de dagelijkse omgangsvormen, ook welke vorm elke doorslaggevende hefboom voor het succes van een bedrijf aanneemt en, belangrijker nog, welke vorm die volgens de medewerkers ook zou ‘moeten’ aannemen. En precies daar knelt het schoentje voor veel bedrijven vandaag.

De voorbije twee decennia zijn veel bedrijven op zoek gegaan naar nieuwe manieren van werken die tegelijkertijd de klantvriendelijkheid, de flexibiliteit en het engagement van hun medewerkers kunnen verhogen. Tijdens die zoektocht zijn ze in het wilde weg nieuwe formules uit succesvolle bedrijven gaan overnemen. Zo hebben we de opkomst gezien van het performance management en nu alweer zijn neergang. Managers zijn moeten evolueren van experts naar coaches en nu gaat men nog een stap verder naar zelfsturende teams, zonder managers dus.  Teams hebben kennis gemaakt met ‘lean management’ en houden zich nu schrap om over te stappen naar ‘agile management’. Pyramidale structuren zijn vervangen geweest door matrixstructuren en evolueren nu alweer verder naar genetwerkte structuren.  De ‘New Way of Work’ vindt overal ingang en daaraan gekoppeld het digitale werken in steeds virtueler wordende teams, en ga zo maar door.

Die veranderingen getuigen van de aanpassingsnood van bedrijven. Er is dan ook niets mis met deze veranderingen op zich, wel met de ondoordachtheid waarmee ze geïmplementeerd worden. In vele bedrijven beginnen de gevolgen hiervan ernstige proporties aan te nemen: medewerkers tonen alsmaar meer onbegrip voor de keuzes van het management, er is wantrouwen in het leiderschap, actieve weerstand tegen nieuwe vormen van werken en in de ergste gevallen desengageren medewerkers zich ‘en masse’, met als resultaat het omgekeerde van wat beoogd werd: een alsmaar rigider wordend bedrijf met gedemotiveerde medewerkers en een stijgend aantal burn outs in plaats van klantgerichte, autonome, verantwoordelijke, creatieve, proactieve en geëngageerd werkende medewerkers.

Dat een bedrijfscultuur weerstand biedt aan wat het ervaart als lichaamsvreemde succesformules is normaal, maar het desengagement dat vandaag welig tiert als gevolg van de veranderingsmoeheid is dat niet. Cultuurtransformaties kunnen een heel stuk doordachter en met veel minder schade geïmplementeerd worden. Dat is waar wij u kunnen en willen bij helpen.