Vragenlijst Leadership Essentials

We nodigen je uit om voorafgaand aan de opleiding een vragenlijst in te vullen en te laten invullen door mensen uit jouw omgeving (je leidinggevende, teamleden en eventuele collega’s). Deze vragenlijst geeft een beeld van de manier waarop je vandaag leiding geeft en op welke punten je nog groeimarge hebt. 

Je kan hier de template downloaden om je lijst op te maken van mensen uit jouw omgeving door wie je deze vragenlijst over jou wil laten invullen.

Deze 360° oefening geeft je de kans om een zo breed mogelijk zicht te krijgen op je manier van leidinggeven. De keuze van je respondenten is natuurlijk bepalend voor de representativiteit van de resultaten. Houd daarom rekening met volgende criteria:

– Voldoende mate van samenwerking en interactie met de respondenten
– Maximale diversiteit (qua verantwoordelijkheden en persoonlijkheidsprofielen)
– Voor de peers: diversiteit tussen afdelingen

Als richtaantallen geven we je graag volgende cijfers mee:
– Leidinggevende(n) van jou (n+1): min. 1, max. 2 namen
– Direct reports aan jou (n-1): min.3, max. 10 namen
– Peers (collega’s van jou, zonder hiërarchisch niveauverschil): min. 2, max. 5 namen

Vervolgens stuur je de ingevulde template naar thomas.geusens@ogon.be

Tijdens de training ontvang je, op basis van de input op deze vragenlijsten, een individueel rapport en wordt de inhoud hiervan in detail besproken. Let erop dat ook voor jouw omgeving dezelfde deadline als voor jou geldt.

Download hier de template (.csv-bestand):

Respondenten

(indien er geen download start, klik dan met je rechtermuisknop op de blauwe knop en selecteer ‘link opslaan als…’)

De informatie die je ons doorgeeft zal nooit met derden worden gedeeld en blijft slechts in ons bezit voor de duurtijd van het programma.