Niet finance, noch technologie, maar teamwork vormt het ultieme voordeel voor de organisaties van vandaag en morgen, omdat het zo krachtig en zo zeldzaam tegelijk is. Teams die uitblinken zijn slim en gezond tegelijk.

In een wereld waarin zekerheid een illusie is geworden vormt duidelijkheid het minimum dat teams aan zichzelf verplicht zijn. Hun richting is slim en resultaatsgericht en hun governance is transparant. Tegelijkertijd durven deze teams stil te staan bij hun gezondheid en interne dynamiek en gezondheid.

Slimme en gezonde teams zijn in staat om een duidelijk antwoord te vormen op de volgende vragen:

De identiteitsvragen

  • Waarom bestaan wij? Waarbij teams durven idealistisch en ambitieus te zijn. Een goede ‘purpose’ geeft ‘goesting’ en sluit aan bij de drijfveren van de teamleden, hun klanten en de bredere organisatie.
  • Wat zijn onze samenwerkingsprincipes? Waarbij teams over waarden en gedrag durven praten. Samenwerkingsprincipes zeggen teamleden niet wat ze moeten doen maar het geeft ze wel een duidelijke richting, een kader om zelf te beslissen wat wenselijk/niet wenselijk is.

De strategische vragen

  • Wat zijn onze kerntaken? Waarbij teams duidelijkheid durven scheppen in wat ze doen en waarvoor de organisatie, de klant en andere teams op hen kunnen rekenen.
  • Wanneer zijn we succesvol? Waarbij men durft kiezen voor een beperkt aantal resultaatgebieden en duidelijke, gedragen KPI’s die een objectief beeld geven over het succes van het team.

De tactische vragen

  • Wat moet – vandaag – op tafel komen? Waarbij teams durven om spanningen en meningsverschillen op tafel te leggen en hierover knopen durven doorhakken.
  • Wie neemt welke rollen op? Waarbij er flexibel kan worden omgegaan met een voortdurend veranderende constellatie van rollen (vragen van de klant, de organisatie, de collega’s) en de teamleden zichzelf niet vereenzelvigen met één rol.

In slimme en gezonde teams staan de teamleden zelf aan het roer van het proces om deze vragen te beantwoorden. En de leider? Die faciliteert, brengt mensen samen, coacht en zorgt voor een klimaat van vertrouwen.