Marie-Caroline Engel

Partner

Marie-Caroline heeft 25 jaar professionele ervaring (Partenamut, Fédération Wallonie Bruxelles, Manpower …), eerst als projectmanager (Operations en Sales Manager) en vervolgens als trainer, coach en change management consultant. Intuïtief en gevoelig voor elke individualiteit, is haar aanpak in de loop van de tijd aangescherpt, versterkt door bijkomende gevolgde opleidingen en de tegengekomen situaties.

Ze baseert zich met name op een certificering als coach en trainer in verandermanagement (Prosci & L.S.M.) en combineert graag haar perspectieven om te voldoen aan de transformatiebehoeften van het bedrijf, zowel wat betreft menselijke als structurele aspecten. Ze begint steeds met een analyse van het algehele beeld van de situatie, gaat verder met de erkenning van de verschillende individuele behoeften, om vervolgens het team als systeem te begrijpen.