Jasper Deneut

Managing Partner

Jasper traint en coacht al ruim 10 jaar managers en professionals in people management, influencing skills en change management. Hij ontwerpt en implementeert ontwikkelingsinterventies zoals experiental activities, teamcoaching, peercoaching, improvisatietheater,… met de transfer naar een zichtbare gedragsverandering op de werkplek als doel. Jasper studeerde een master in Sociale- en Arbeidspedagogiek aan de K.U.Leuven en volgde diverse specialisatie-opleidingen in coaching, leidinggeven en HRM.