Ellen De Wolf

Partner

Ellen is een moraalwetenschapper gedreven door oneindige nieuwsgierigheid naar wat mensen drijft op het werk, in het dagelijkse leven en in sport. Ze is een groei architect met een passie voor neurowetenschappen en ondernemerschap.

In alles wat ze doet, bouwt ze de brug tussen wetenschappelijke inzichten rond gedrag op de werkvloer en praktische toepassingen hiervan. Kenmerkend voor Ellen is dat ze een scherpe blik heeft voor wat er nodig is om zo de beste resultaten te halen, de pijnpunten durft te benoemen en tegelijk handelt met een oog en een hart voor de mensen die in dit proces zijn betrokken. Ze weet met haar positieve kijk, gedrevenheid en enthousiasme mensen te inspireren en aan zich te verbinden.

Ze denkt mee met alle partijen en werkt gericht in oplossingen voor korte én lange termijn om zo gedrag duurzaam te veranderen. Ze is op haar beste in opdrachten en contexten waarin ze mensen kan prikkelen om het beste uit zichzelf te halen. Ze is ervan overtuigd dat het aanboren van de juiste intrinsieke drijfveer de sleutel voor blijvende gedragsverandering is.