Omgaan met verandering, stress & positieve focus

Het enige wat permanent is… is verandering

Word je geconfronteerd met steeds veranderingen waar je niet altijd evenveel controle over hebt? Dreig je veel energie te verliezen in het focussen op wat fout gaat? Staat je eigenwaarde onder druk? Ga dan samen met ons op zoek naar jouw persoonlijke, gezonde, stressbeheersingstrategieën.

Wat komt aan bod

Omgaan met verandering

Ontdek wat verandering met een mens (en vooral met jou) doet. Kom te weten in welke fases een gezond proces verloopt waarin je leert omgaan met veranderingen die niet altijd gewenst waren en hoe je die fases kan herkennen. Beslis waar je op zal focussen: op datgene waarop je invloed hebt, of op datgene dat invloed heeft op jou?

Eigenwaarde

Maak samen met ons een inventaris van wat je energie geeft, wat je sterktes zijn, wat je noden zijn en wat je drijft. Breng in kaart wat jouw kwaliteiten zijn en hoe ze samenhangen met je valkuilen, uitdagingen en allergieën. Leer zien hoe veranderingen de gelegenheid zijn waarin je kwaliteiten kunnen schitteren en je uitdagingen kunnen ontwikkelen.

Positieve focus

Ontwikkel een strategie om veranderingen waarmee je willens-nillens wordt geconfronteerd het hoofd te bieden door ze te leren aanvaarden en te focussen op het positieve ervan. Wat gaat er nog goed? Wat laat deze verandering toe? Welke rol zal jij hierin gaan spelen?

Veelgevraagde extra modules:

Effectief communiceren

Krijg feedback over je communicatievaardigheden en breng je stakeholders, hun beslissingsstijlen en belangen in kaart. Leer een gesprek met hen te voeren over jouw ambitie en goede voornemens door je boodschap af te stemmen qua vorm, inhoud en beslissingsstijl en het vergroten van je geloofwaardigheid.

Time management

Breng in kaart welke taken er voor je projecten écht belangrijk zijn en leer op basis daarvan prioriteiten stellen en je tijd effectief indelen. Leer op een efficiënte manier je mailbox en to-do-lijstjes beheren en neen zeggen waar nodig. Breng je eigen tijdrovers in kaart en ga de strijd aan met uitstelgedrag.

Precies wat u zoekt? Of toch graag nog wat toelichting?

Neem contact met ons op

Aanverwante services