People Management Essentials

Heeft u een vraag in verband met onze opleidingen?

Neem contact met ons op

People Management Essentials

Met dit modulair opleidingsprogramma brengen we u de essentiële skills van de people manager bij. U gaat aan de slag met lean en agile methodes en verkent hoe u uw team participatief kan organiseren. Ook challengen en feedback geven komen aan bod. Dat zijn basisvaardigheden om ervoor te zorgen dat mensen verantwoordelijkheid opnemen voor hun prestaties en blijvend openstaan om bij te leren. Bovenop werken we aan uw coachende capaciteiten. Een sterke leider zorgt immers voor rust en vertrouwen binnen het team en bemiddelt bij conflicten. Meteen ook de beste basis om teams door veranderingen te loodsen.

Het volledige programma beslaat 5 modules. U kan kiezen om u in te schrijven voor aparte modules uit dit programma of voor het programma als geheel. Elke module is ook apart online beschikbaar.

Leading Change

Deze opleiding geeft u een volledig overzicht van de menselijke kant van verandering. We hebben deze cursus samengesteld op basis van jarenlange ervaring in het implementeren van veranderingen en het begeleiden van change leaders. U leert de essentie van verandering, weerstand, hoe een leidende rol hierin te nemen en hoe u een change plan kan maken.

Meer info en inschrijven

Managing talent & team dynamics

In deze cursus leert u alles wat er te weten valt over het coachen van een team. Hoe individuele teamleden coachen en hun talenten ontwikkelen, hoe teamleden als groep aligneren, manieren om de participatie in je team te verbeteren, hoe een aangenaam teamklimaat creëren en tenslotte hoe conflicten op een constructieve manier oplossen.

Meer info en inschrijven

Managing Performance

In deze opleiding ontdekt u de essentie en de laatste trends in performance management. U leert hoe u motiverende en empowerende doelstellingen kan ontwikkelen en hoe u delegeert en betrouwbare afspraken maakt. Bovendien leert u zeer goede, goede en zwakke presteerders te challengen, feedback te geven en verantwoordelijk te houden.

Meer info en inschrijven

Coordinating teams

In deze cursus leert u uw team op een participatieve manier organiseren met lean en agile methoden. U leert hoe u duidelijkheid en draagvlak creëert wat betreft de doelen, de rollen, de processen en de overlegstructuur van uw team. U leert eveneens werken met coördinatiedashboarden waarmee u uw team de sleutels tot zelfsturing geeft en last but not least leert u op een effectieve manier participatieve vergaderingen faciliteren.

Meer info en inschrijven