Nederigheid en leiderschap zijn twee begrippen die we meestal niet met elkaar associëren.

Toch lijkt nieuw onderzoek, gepubliceerd in Administrative Science Quarterly, de link tussen nederigheid en effectief leiderschap opnieuw te leggen. (Ou et al., 2014).

De bevindingen uit dit onderzoek zijn gebaseerd op interviews met 63 CEO’s en een 1000-tal van hun medewerkers in Chinese bedrijven.

Uit dit onderzoek blijkt dat de nederige CEO’s beter in staat waren hun topmanagement te empoweren en het het top management team beter te integreren in de rest van de organisatie. Dit had op zijn beurt een empowerend waterval-effect op de andere managementlagen in de organisaties. (Bijvoorbeeld betere job performance en werk engagement van middle managers.)

Maar wat zijn nu kenmerken van een nederige leider? Volgens de auteurs van dit artikel gaat nederigheid hier over “het accepteren dat er iets ruimer en belangrijker is dan henzelf. Nederigheid wordt zichtbaar in zelfbewustzijn, het openstaan voor feedback, het appreciëren van anderen, een beperkte focus op zichzelf en een sterkere focus op het belang van de organisatie. Dit zelfbewustzijn gaat over een duidelijk beeld te hebben van de eigen valkuilen, maar tegelijkertijd zeer bewust te blijven van de eigen talenten en mogelijkheden. Verder weten ze de sterktes en bijdragen van andere écht te appreciëren zonder de nood te voelen zelf met de eer te gaan lopen of die ander te domineren.”

De bevindingen uit dit onderzoek tonen duidelijke gelijkenissen met het onderzoek van Collins uit 2001 waarin hij de Fortune 1000 bedrijven die  uitmuntend presteerden onder de loep nam. De inzichten uit dit onderzoek verzamelde hij in de bestseller ‘Good to great’. In die bestseller toonde Collins onder andere aan dat beursgenoteerde bedrijven die over langere tijd nog beter presteerden dan bedrijven die al goed presteerden, zich vooral onderscheidden door hun leiders. De bedrijven die geweldig presteerden werden, in vergelijking met de andere bedrijven, geleid door bescheiden leiders met wilskracht.

Toch lijken sommige leiders en managers vandaag schrik te hebben dat nederigheid en bescheidenheid zullen geïnterpreteerd worden als  een gebrek aan zelfvertrouwen of het niet kunnen motiveren van anderen. De uitdaging bestaat er voor hen dan ook in de begrippen ‘nederigheid’ en ‘bescheidenheid’ helderder te krijgen en te kunnen vertalen naar concreet leadershipgedrag. Het book ‘Good to great’ en het idee van ‘Servant Leadership’. Inge Nuijten maakte een doctoraat over dit ‘Dienend Leiderschap’ en herschreef dit vervolgens tot het boek ‘Echte leiders dienen’