Management Coaching

Intervisies

Deze sessies zijn in de eerste plaats bedoeld voor ervaren managers, die eerder al training gevolgd hebben rond people management en/of leiderschap. Tijdens een intervisie gaan we aan de slag met de cases van de deelnemers, met de bedoeling nieuwe inzichten te verwerven rond de specifieke uitdagingen of problematieken waarmee ze geconfronteerd worden – denk bijvoorbeeld maar aan de omschakeling naar werken met virtuele teams. Onze aanpak is uitgesproken concreet en praktisch.

Field Coaching

Dit type coaching heeft tot doel de leercurve van managers te versnellen vanuit de observatie van wat ze ‘op het terrein’ doen. De coach volgt daartoe in eerste instantie een aantal teammeetings en individuele gesprekken met medewerkers mee (coachings, evaluatiegesprekken e.d.). Daarop volgt een feedbacksessie van een halve dag, waarin we samen met de leidinggevende een ontwikkelingsplan opstellen en een aantal technieken aanleren en inoefenen.

Persoonlijke coaching

Met deze coachings mikken we op leidinggevenden die door moeilijkheden gaan, versneld een volgende stap dienen te zetten of toe zijn aan een persoonlijke reflectie over hun loopbaan. De primaire focus ligt op inzicht brengen in een problematiek of uitdaging, keuzes maken en blokkerende overtuigingen wegwerken, eerder dan op het aanleren van nieuwe vaardigheden, hoewel ook die insteek mogelijk is. Doorgaans volstaan 4 tot 6 sessies van 1,5 uur om resultaten te boeken.