High Potential Leadership Track

Start nu met het klaarstomen van uw leiders van morgen

Uw toekomstige leiders hebben de opdracht uw organisatie te loodsen doorheen een wereld die exponentieel meer geconnecteerd is dan vandaag; waarin alles wat gedistribueerd kan worden ook gedistribueerd zal worden: werkkrachten, organisaties, toeleveringsnetwerken, en meer. De beproefde werkwijzen van gecentraliseerde organisaties komen onder druk te staan in een toekomst waarin autoriteit gedecentraliseerd is. Rigide hiërarchieën maken plaats voor meer vloeibare structuren. Zijn uw high potential leiders klaar voor deze toekomst?

Wat komt aan bod:

Strategie-ontwikkeling in een VUCA-wereld (2 dagen)

Ontwikkel in opdracht van het EXCO scenario’s en plausibele toekomstbeelden voor uw organisatie. Maak kennis met het impact vs. onzekerheidsgrid. Breng uw scenario’s in de praktijk a.d.h.v. het Business Model Canvas. Presenteer uw conclusies aan de groep en ga aan de slag met waardevolle feedback.

Change management

Leer hoe je verandering op een effectieve manier kan aanpakken met behulp van de beproefde change management methodes. Leer hoe je bewustzijn en goesting kan creëren; kennis en vaardigheden kan doen ontwikkelen d.m.v. coaching & training; hoe je kan omgaan met weerstand en hoe je verandering kan verankeren.

Organizational politics

Breng je stakeholders, hun beslissingsstijlen en belangen in kaart. Leer je boodschap af te stemmen qua vorm, inhoud en beslissingsstijl en vergroot de acceptatie ervan door participatie (wanneer en hoe mensen betrekken). Leer je geloofwaardigheid en de aantrekkelijkheid van je project te vergroten. Leer hoe je tot consensus en win-win-beslissingen kan komen a.d.h.v. het Harvard Negotiation Model.

Agile projectwerking

Ontdek het verschil tussen agile en traditioneel project management. Pas dit toe op jullie productvisie en creëer roadmaps, release- en sprintplannen. Maak kennis met daily briefings, sprintreviews en -retrospectives. Creëer een agile samenwerkingsstructuur voor je eigen departement.

Persoonlijke veerkracht

Je start met het bestuderen van het fenomeen ‘stress’, waar het vandaan komt en welke gevolgen het heeft. Je identificeert je eigen stressbronnen en bepaalt hoe die aan te pakken. Vervolgens breng je productieve en onproductieve stressbeheersingstechnieken in kaart. Tot slot maak je kennis met time management a.d.h.v. de Getting Things Done methodiek.

Coachen

Leer hoe je een ontwikkelingsplan opmaakt, 1-op-1’s houdt met een focus op groei en ontwikkeling. Coach op groei met de GROW-techniek en deblokkeer beperkende overtuigingen. Coach op onderling vertrouwen door de vertrouwensgraad in het team te evalueren, om te gaan met meningsverschillen en belangenconflicten. Gebruik de kernkwadranten van D. Ofman om met persoonlijkheidsverschillen te leren omgaan.

Innoveren met Lean Start-Up (2 dagen)

Maak kennis met het lean innovatieproces en de stappen build-measure-learn. Leer je eigen innovatie-voorkeuren kennen a.d.h.v. het FourSight assessment. Begin met het verhelderen van een probleem of opportuniteit. Genereer ideeën en leer technieken om de meest waardevolle te selecteren. Pitch je prototypes en pas ze aan op basis van de feedback van focuspanels van opinieleiders. Werk je finale project uit a.d.h.v. het Business Model Canvas. Tot slot presenteer je dit aan het EXCO.

Precies wat u zoekt? Of toch graag nog wat toelichting?

Neem contact met ons op

Aanverwante online opleidingen