360° Leadership Survey & Upward Feedback

Ons 360° Leadership Feedback programma bestaat uit 2 onderdelen:

1. 4P™ 360° Leadership Skills Survey

Deze survey helpt uw leidinggevenden:

1. Inzicht te krijgen in hoe hun leiderschap ervaren wordt door hun medewerkers, hun directe leidinggevende, hun collega’s en hun (interne) klanten;

2. In kaart te brengen wat ze vooral moeten blijven doen en wat ze kunnen verbeteren om beter in te spelen op ieders noden;

3. Een ontwikkelingsplan op te stellen voor elk van hun verbeterpunten.

De survey meet de leiderschapsvaardigheden van uw leidinggevende in 12 kerncompetenties die zowel voor gecentraliseerde als gedecentraliseerde organisaties van belang zijn. We kunnen echter de survey op maat van uw organisatie aanpassen indien u dit wenst.

Overview of leadership skills assessed in a standard 360° survey

2. De Upward Feedback Workshop helpt hen de verwachtingen van hun medewerkers extra scherp te stellen met zeer concrete door henzelf aangebrachte suggesties.