Leidinggevenden coachen in empoweren

Empowerment is het nieuwe leiderschap

Zelfsturende business units en teams tonen vandaag aan dat medewerkers perfect in staat zijn om zichzelf te organiseren. Heeft de manager dan nog een meerwaarde? Absoluut! In de eerste plaats door richting te geven. De moderne leider helpt zijn mensen om doelen, rollen en de manier waarop er overlegd wordt binnen het team scherp te krijgen en begeleidt hen doorheen soms lastige veranderingen. Hij coacht daarbij vanuit motivatienoden en talenten. Dergelijke competenties zijn cruciaal binnen organisaties die de decentralisatie inzetten.

Veel kennis en ervaring, voorbeelden en verhalen. Los daarvan een grappige stijl, zeer aangenaam om naar te luisteren! De oefeningen worden vaak door onze medewerkers toegepast, dus zeer relevant. En we kunnen vragen stellen over problemen die nu urgent zijn; de trainers waren bereid om het schema aan te passen en de sessie “verandering” meer prioriteit te geven. Geweldige ervaring!

Yannick Stolk
Operations Daily Banking & Savings, AXA

Zo pakken we het aan

360°Leadership Survey & Upward Feedback

Onze 360° Leadership Survey geeft uw leidinggevenden een betere kijk op hoe hun leiderschap ervaren wordt door hun medewerkers, directe leidinggevende, collega’s en (interne) klanten. De survey meet hun leiderschapsvaardigheden in 12 kerncompetenties die zowel voor gecentraliseerde als gedecentraliseerde organisaties van belang zijn. Met de Upward Feedback-workshop brengen we vervolgens in kaart hoe de deelnemers met de verwachtingen van hun medewerkers aan de slag kunnen.

Meer info

People Management Essentials

Met deze opleiding brengen we uw nieuwe leidinggevenden de essentiële skills van de people manager bij. Ze gaan aan de slag met lean en agile methodes en verkennen hoe ze hun team participatief kan organiseren. Ook challengen en feedback geven komen aan bod. Dat zijn basisvaardigheden om ervoor te zorgen dat mensen verantwoordelijkheid opnemen voor hun prestaties en blijvend openstaan om bij te leren. Bovenop werken we aan hun coachende capaciteiten. Een sterke leider zorgt immers voor rust en vertrouwen binnen het team en bemiddelt bij conflicten. Meteen ook de beste basis om teams door veranderingen te loodsen.

Meer info

Management Coaching

Voor ervaren managers ontwikkelden we drie verschillende vormen van individuele en groepscoachings, afgestemd op hun specifieke behoeften. De begeleiding door senior coaches en onze typische pragmatische en resultaatgerichte aanpak loopt echter als een rode draad doorheen het aanbod.

Meer info

Empowerend leiding geven

In deze training reiken we managers de sleuteltechnieken aan voor de 4 kerncompetenties van empowerend leidinggeven: participatief organiseren, delegeren, coachen en challengen. Hij is ideaal voor organisaties die de transitie maken naar een empowerende stijl van leidinggeven in het kader van een cultuurtransformatie, van een decentralisatie van bevoegdheden of van een New Way Of Working.

Meer info

High Potential Leadership Track

Uw toekomstige leiders hebben de opdracht uw organisatie te loodsen doorheen een wereld die exponentieel meer geconnecteerd is dan vandaag; waarin alles wat gedistribueerd kan worden ook gedistribueerd zal worden: werkkrachten, organisaties, toeleveringsnetwerken, en meer. De beproefde werkwijzen van gecentraliseerde organisaties komen onder druk te staan in een toekomst waarin autoriteit gedecentraliseerd is. Rigide hiërarchieën maken plaats voor meer vloeibare structuren. Zijn uw high potential leiders klaar voor deze toekomst?

Meer info

Precies wat u zoekt?

Of toch graag nog wat toelichting?