Talenten.

Ik herinner me nog levendig het moment waarop ik begon na te denken over mijn talenten. Het was in de les godsdienst. In die tijd (dat zal toch al wel 20 jaren geleden zijn) was dat nog een erg klassieke godsdienstles waarin we als jonge scholieren een geweten geschopt kregen aan de hand van parabels. De gelijkenis van de talentenis hét verhaal dat mij destijds aanzette tot nadenken. Het moraal van het verhaal – wie het volledige verhaal wil lezen kan dat hier doen is dat je verantwoordelijkheid moet nemen voor de talentendie je gegeven worden. Investering en risico nemen loont. Wie geen actie onderneemt met zijn talenten wordt gestraft. Een straf verhaal waar ik toch erg van schrok. Ik was er op dat moment immers van overtuigd dat ik over geen enkel talent beschikte. Ik kon (en kan) niet zingen, tekenen of dansen. Sport was ook al niet aan mij besteed, en terwijl alle anderen wel érgens goed in bleken te zijn, keek ik rond en vroeg me af of ik de afgestrafte slaaf zou worden.

Het gevoel van talentloos te zijn, is me altijd bijgebleven. Hoe weet je nu over welk talent je beschikt? En nog belangrijker, hoe weet je nu of dát talent datgene is dat je kan (en wilt?!) gebruiken om te groeien? Na heel wat zelfontplooiing en ontdekking weet ik ondertussen dat mijn talent ligt in taal, creatieve ideeën in de wereld zetten en structuur brengen in allerlei dingen. Héél lang heb ik al deze elementen genegeerd. Dat resulteerde na 13 werkjaren in een geweldige burn-out. Daar lig je dan, languit, onderuit en voluit. Niets meer om je achter te verschuilen want alle maskers die je tot op die dag droeg zijn weg. Enkel jezelf en die ellendige talenten waarvan je niet weet wat je er mee moet aanvangen omdat je ze altijd links hebt laten liggen.

Het herkennen van je talenten of competenties is een werk van lange adem. Je moet wieden in je dagdagelijkse routines, de aarde onder je voeten omploegen zodat verse voedingsstoffen je ziel bereiken en meer dan alles moet je rusten, zon opslorpen en water drinken. Maar geloof me vrij, het risico nemen om je talenten te investeren: loont!