Hoe we werken

Onze principes

We gaan NIET uit van een ideale cultuur voor een hele organisatie. Elke divisie, departement of team heeft een unieke bijdrage te leveren aan de algemene strategie en daar hoort een unieke cultuur bij. We vinden het contraproductief om salesteams, researchteams en administratieve teams op exact dezelfde wijze te laten functioneren.

We werken met preventieve en curatieve maatregelen. Om een cultuur te veranderen of te consolideren, is werken aan gedrag belangrijk. Gedragsverandering valt onder de noemer ‘curatieve maatregelen’. Deze maatregelen zijn echter nutteloos als de werkomgeving de gewenste cultuur niet in de hand werkt. Vandaar de aandacht die we schenken aan preventieve maatregelen zoals processen, beloningsystemen en symbolen.

We preken geen revolutie, wel evolutie en verankering. Onze aanpak is zo ontworpen dat hij flexibel aangepast kan worden aan elke ‘realiteit’. We integreren altijd bestaande processen en systemen, werken steeds participatief en hebben aandacht voor het belang van gepaste beloningen bij de consolidatie van (gedrags)veranderingen.

We werken met onderbouwde wetenschappelijke modellen en houden het tegelijkertijd ludiek en concreet. Omdat we allen op verschillende manieren leren, gebruiken we tijdens workshops een mix van individueel en groepsleren, theorie en toepassing, serieus reflecteren en spelenderwijs leren met ‘business games’, experimenten en ludiek wetenschappelijk filmmateriaal. We passen de aanpak aan de organisatie- en teamcultuur aan. Het resultaat is echter altijd een concreet actieplan.

We werken volledig op maat van uw noden. Dit betekent dat we samen bepalen wat in uw geval de beste oplossing is. Dit kan gaan van een workshop tot een volledig uitgewerkt begeleidingstraject met analyses, team coaching, training, consultancy voor het implementeren van nieuwe processen en individuele coaching. Uw noden bepalen het type interventie.

We zijn altijd op zoek naar talent

Heb jij het in je om met ons te werken? Super! Stuur ons een link naar je CV of portfolio en kom in onze talent pool.

NEEM CONTACT OP