Case – veerkrachtige mensen trainen


 • Vraag

  Op welke manier kan Revolv helpen in de begeleiding van individuele medewerkers in het op een empowerde manier omgaan met deze verschuiving in rollen, d.w.z. het zelf-leiderschap tonen in de loopbaan, verandering durven aangaan en duurzame keuzes maken?

 • Klant

  Een grootbank actief op Europese schaal, departement back-office/hoofdkantoor.

 • Context

  Om kosten te besparen en efficiëntie te verhogen had onze klant beslist om een groot aantal taken die vandaag in het hoofdkantoor in België werden uitgevoerd te near shoren naar Oost-Europa. Er werd een Shared Service Centre (SSC) opgericht waarin jonge, hoogopgeleide mensen werden aangeworven en nieuwe technologieën (robotics) werden geïmplementeerd. Er werd een inventaris gemaakt van welke processen naar het SSC konden worden geëxporteerd en een team van procesbegeleiders aangesteld om de overdracht te begeleiden.

  Deze ingreep had een grote impact op de professionele identiteit van de medewerkers. Niemand zou zijn job verliezen, maar het radartje in het systeem dat vele medewerkers bedienden zou snel niet meer bestaan of zich in het buitenland bevinden. Hoe dan ook zou voor iedereen de manier van werken veranderen (New Way of Work, communicatie met Oost-Europa, in het Engels, processen die sneller dan ooit veranderden, etc.)

  Voor sommigen was dit een opportuniteit. Zij konden schuiven van een uitvoerende rol naar een meer projectmatige of coördinerende rol. Voor anderen was net die verschuiving een bedreiging.

 • Unlock

  We kozen voor een aanpak die vertrok vanuit een verdieping van het inzicht in zichzelf, met sterktes, zwaktes, potentieel, energievreters (stressprofiel) en energiegevers (motivatieprofiel).

  • Wie dat wilde kon daarbij gebruik maken van het 4P Motivatieprofiel dat de eigen psychologische drijfveren en behoeften in kaart bracht.

  • Alle medewerkers werden uitgenodigd om een inventaris te maken, eventueel in samenspraak met hun leidinggevende, van zijn/haar persoonlijke drijfveren, assets en behoeften.

  • Waar nodig voorzagen we in extra begeleiding in groepen van 8 medewerkers aan de hand van de LEGO Serious Play methode waarin we hen ondersteunden in het concreet en tastbaar maken van de inventaris.

  • De mensen die sleutelfuncties zouden gaan bekleden in de nieuwe organisatie, zowel aan het thuisfront als in het Shared Service Center, kregen een diepgaander assessment aan de hand van de CoreTalents methode. Hiermee maakten we uit of de persoon in kwestie het potentieel had om de nieuwe functie op lange termijn succesvol uit te oefenen.

 • Commit

  Samen met onze klant creëerden we vervolgens een coaching waarin de medewerkers begeleid werden in het nemen van persoonlijke beslissingen over de manier waarop ze zélf de touwtjes in handen zouden nemen van de eigen loopbaan, gegeven de veranderingen en het eigen profiel.

  We organiseerden een change & career coaching in groepen van een 8-tal personen. Hierin behandelden we volgende zaken:

  • Stilstaan bij verandering en de eigen weerstand daartegen aan de hand van ervaringsgericht leren en enkele kritische reflecties.
  • Opportuniteiten leren zien in wat op het eerste zicht chaos lijkt.
  • Concretiseren van zelf-leiderschap in een veranderende context aan de hand van concrete cases en het simuleren van beslissingen.
  Meer info

  Na deze workshop had elke deelnemer een duidelijke keuze gemaakt: hetzij zich heroriënteren, hetzij een concrete opportuniteit aanpakken, een opleiding volgen, in de huidige job processen verbeteren, etc.

 • Empower

  Met dit zelfinzicht en deze keuzes vers op de maag boden we de medewerkers een à la carte menu aan van opleidingen om nieuwe vaardigheden aan te leren. Deze opleidingen bieden we vandaag online en in-company aan. De modules die in deze situatie het meeste succes hadden waren:

  Voor operationele medewerkers:
  – Effectief communiceren & prioriteiten stellen
  – Managing stress & well-being

  Voor kaderprofielen:
  – Managing talent & team dynamics
  – Coordinating teams
  – Managing performance
  – Creative problem solving