Cultural Change Accelerator

Met de Cultural Change Accelerator begeleiden we uw Change Agents in het positief beïnvloeden van de bedrijfscultuur in het dagelijkse werk en de informele gebieden van de organisatie. De Cultural Change Accelerator helpt u in het effectief verwezenlijken van uw cultuurtransformatie met een duurzame impact.

In de Cultural Change Accelerator worden de formele leiders van de organisatie op regelmatige basis met de informele leiders samengebracht om te overleggen en samen acties bepalen en op te volgen. In een ‘business as usual’ modus moet dit zonder begeleiding van een externe facilitator kunnen.

Onze begeleiding in de Cultural Change Accelerator is drieledig:

a. Opbouwen van vertrouwen in de opstartfase

b. Tussenkomen bij moeilijke ‘gevallen’, teams, veranderingsfases,…

c. Versterken van de competenties van zowel de formele als de informele leiders

Fase 1: Opstart (duur: 1 maand)

  1. Voorbereidende workshop met supervisors en MT waarin de aanpak wordt uitgelegd en de rollen verduidelijkt.
  2. Workshop van 1 uur per ploeg
  3. Change Agent Index en selectie van informele leiders
  4. Individuele intakes met informele leiders
  5. Opstart workshop met informele leiders waarin de aanpak wordt uitgelegd en de rollen verduidelijkt

Fase 2: Overlegmomenten tussen informele en formele leiders

Tijdens deze intervisiesessies per afdeling worden acties bepaald om de cultuurtransformatie te realiseren. Een eerste intervisiesessie wordt per definitie gefaciliteerd door een externe facilitator (Revolv). Daarna kan dit gradueel worden geïnternaliseerd, al dan niet met onze coaching als ondersteuning.

In het begin vinden de intervisiesessies maandelijks plaats, daarna tweemaandelijks of per kwartaal.

Competenties (in)formele leiders versterken

Om deze intervisies kwaliteitsvol te laten verlopen is het versterken van de competenties van alle Change Agents een onderdeel van de Cultural Change Accelerator. Aan de hand van een mix van online en face-to-face masterclasses stellen we een aanbod samen op maat van uw organisatie.

Precies wat u zoekt? Of toch graag nog wat toelichting?

Neem contact met ons op

Aanverwante services