Change Agent Index

De Change Agent Index brengt het virale netwerk van de organisatie in kaart. Hiermee krijgt u inzicht in de belangrijkste beïnvloeders, hun connecties, en hun mening ten opzichte van bepaalde kwesties. Voor de aspecten van uw bedrijfscultuur die zich niet laten formaliseren (zoals de conversaties tussen medewerkers en de kleine concrete acties die mensen stellen en die een cultuur kunnen maken of breken) is dit van cruciaal belang.

Het échte organigram

The real corporate organigram

We brengen drie elementen in kaart:

1 – Aantal connecties

Dit is de eenvoudigste manier om naar een netwerk te kijken. Hoe meer verbindingen, hoe groter de kans dat je iets oppakt dat doorheen het netwerk raast. Een virus, in ziektetermen, een roddel, een nieuwtje, etc. Wie veel verbindingen heeft weet snel wat er omgaat in het netwerk.

2 – Nabijheid

Nabijheid is de afstand tussen groepen en mensen. Hoe dichter de mensen in de organisatie bij elkaar staan, hoe vlotter informatie doorstroomt; in organisaties met een lagere nabijheid zal het dus langer duren voor bepaalde informatie uit het netwerk deze groepen bereikt.

3 – Brugfiguren

De betweenness score geeft het aantal keren weer dat een persoon voorkomt op de kortste weg tussen twee andere personen of groepen. Dat wil zeggen in welke mate ze als een brugfiguur functioneert. Een hoge betweenness score van een persoon betekent dat hij/zij een hoge mate van controle heeft over de flow van informatie in het netwerk.

Wanneer we werken aan bedrijfscultuur zijn het natuurlijk deze brugfiguren die belangrijke spelers zijn.

Een standaard-analyse gaat als volgt in zijn werk:

  1. opstellen van de vragenlijst
  2. opzetten van de IT-tool voor het verzamelen van antwoorden
  3. aansturen op het invullen van de vragenlijsten
  4. analyse & visualisatie van de antwoorden
  5. rapporteren van de conclusies in een gevisualiseerd eindrapport
  6. presenteren en bespreken van het eindrapport

Voorbeeld van een netwerkanalyse

Voorbeeld van een netwerkanalyse