Team Check-Up

Vergelijk deze team coaching gerust met een preventief onderhoud van uw wagen. Preventief onderhoud doet u met een wagen die vandaag  nog goed rijdt, met als doel dat hij in de toekomst goed blijft rijden; idem voor uw team. Een sputterende teamsamenwerking houdt een dubbel risico in: zowel de teamresultaten als het engagement en welzijn van teamleden kunnen eronder lijden.

Voor aanvang van de team coaching (meestal 1 volledige dag) vullen alle teamleden een vragenlijst in om het huidig team functioneren in kaart te brengen. Deze vragenlijst peilt zowel naar de ‘hardware’ (structuur en organisatie) als de ‘software’ (o.a. vertrouwen en commitment) van het team.

Wat de hardware betreft, maken we gebruik van het GRIP-model (Brimm & Tichy) om na te gaan in welke mate doelen, rollen, overlegmomenten en werkwijzen zowel duidelijk als aanvaard zijn door teamleden.

Voor de ‘software’ maken we gebruik van het 5-dysfunctions-model van Patrick Lencioni om te peilen naar het o.a. vertrouwen binnen het team en de impact hiervan op bv. de manier van overleg, het elkaar accountable houden en commitment voor teamresultaten.

Tijdens de team coaching wordt de output van deze vragenlijst onder de loep genomen. Wat zien uw teamleden vandaag als sterktes waarop gekapitaliseerd kan worden en wat zijn verbeterpunten die verder aangepakt kunnen worden? Uw teamleden krijgen zo een gedeeld beeld van hoe ze als team naar zichzelf kijken. Deze bespreking vormt tevens een gelegenheid om zich verder te bekwamen in het geven van feedback aan elkaar vanuit een samenwerkingsmindset.

Nadat het team een selectie gemaakt heeft van de belangrijkste verbeterpunten, neemt het een aantal engagementen om de samenwerking en communicatie binnen het team als geheel te verbeteren. Deze worden vertaald in actieplannen: wat kunnen we verbeteren, hoe gaan we dit doen, wanneer, wie en hoe gaan we alles opvolgen,…

We raden aan om na een 2-tal maanden opnieuw met het team te bekijken wat de stand van zaken is met betrekking tot de genomen engagementen: wat werkt, wat werkt niet en wat hieraan doen.