Business Games in Change Management

Via Business Games creëer je in je team bewustzijn rond de nood om te veranderen, stimuleer je goesting in een bepaalde verandering en train je de benodigde vaardigheden om te veranderen. In samenwerking met vzw De Aanstokerij bieden wij Business Games aan rond New Way of Working (NWOW), Agile, Empowerment, Lean, nieuw-samengestelde teams en Customer Care.

New Way of Working

Ervaar wat het is om op een virtuele manier samen te werken. Ontdek de valkuilen van samenwerken vanop afstand en bereid je team voor om hierop te anticiperen.

 • Virtual Team Game

  Beleef in een halve dag wat het is om samen te werken in een virtueel team. Ontdek de valkuilen van samenwerken vanop afstand en bereid je team voor om hierop te anticiperen.

  Eén teamlid is manager en stuurt verschillende subteams over verschillende ruimtes aan om exact hetzelfde product aan de klant te leveren. Communicatie gebeurt enkel via digitale weg; op twee cruciale teammeetings in ‘real life’ na! Slagen jullie erin om duidelijke en geaccepteerde doelen, rollen, werkwijzen en manieren van interactie te installeren op 30 minuten tijd?

 • Mobile Escape Game

  Een escape room, maar net dat tikkeltje anders: test je samenwerkingskills in deze uitdagende teambuilding!

  In het bedrijf ‘Lease and Drive’ werd financiële fraude vastgesteld. De bedrijfsleider schakelt een onderzoeksteam in om de zaak uit te spitten. Het team moet de schuldige ontmaskeren en onderzoeken waar het missende geld van het bedrijf is terecht gekomen. Het onderzoeksteam wordt opgesplitst in 2 kleinere teams die elk een kantoor zullen onderzoeken.

  Het ene team doorzoekt het kantoor van het afdelingshoofd. Hij verdenkt immers één van zijn medewerkers, maar hij durft er zich nog niet over uitspreken omdat hij over onvoldoende bewijsmateriaal beschikt. Hij heeft zijn vermoedens in de vorm van tips en aanwijzingen verborgen in zijn kantoor. Het andere team onderzoekt het kantoor van de boekhouding.

  Aan beide teams om deze tips en aanwijzingen te ontdekken, ontcijferen en interpreteren!  Samenwerking en overleg zijn cruciaal om deze zaak op te lossen. Elk team beschikt over 1 laptop, 1 tablet en 1 smartphone met de nodige apps. Via een beveiligde Facebookpagina staan ze in contact met het onderzoeksbureau.

  Lukt het de spelers om de schuldige tijdig aan te duiden en de locatie van het verduisterde geld te achterhalen? 

   

 • Feedback Game

  Via het Feedbackspel breng je eerst je persoonlijke kwaliteiten (prettige eigenschappen) en valkuilen (onprettige eigenschappen) in kaart. Ontdek hoe goed je je medespelers en jezelf kent. Hoe zie jij de ander en hoe ziet de ander jou? Wellicht ziet de ander kwaliteiten bij jou waar jij je niet van bewust bent!

  Op 70 speelkaarten staan woorden die kwaliteiten aanduiden:  verdraagzaam, gedisciplineerd, krachtig, overtuigend… Op 70 kaarten staan minder goede kanten, vervormingen of valkuilen: onrustig, wantrouwig, vaag… Door de kaarten van dit spel te gebruiken krijgen de spelers een beter beeld van hun kwaliteiten en valkuilen. Bovendien achterhalen ze zo welke kwaliteiten ze graag willen ontwikkelen.

Agile Management of zelfsturende teams

Ervaar het verschil tussen een klassieke manier van werken en de ‘agile’ manier van werken. Creëer bewustzijn van de noodzaak om de manier van werken met je team te veranderen en de goesting om agile team management methodieken te integreren in de teamwerking.

 • Agile Team Management game

  Het Agile Team Managment game simuleert de voor- en nadelen van twee verschillende productieprocessen: een traditioneel proces en een met zelfsturende teams. De spelers maken deel uit van Paper Carpets, een bedrijf dat tapijten produceert en verkoopt. Het spel bestaat uit 2 speelrondes. Tijdens de eerste speelronde is er sprake van een traditioneel productieproces. Tijdens de tweede steunt het productieproces op teamwerk. Het Agile Team Management game vergelijkt beide productieprocessen.

  Het Agile Team Management game maakt geen promotie voor zelfsturende teams. Het spel legt de klemtoon op de maakbaarheid van de organisatie en op de keuzes die bij de invoering van zelfsturende teams gemaakt moeten worden. Deze keuzes worden inzichtelijk en bespreekbaar gemaakt.

 • Empowerment Game

  In het Empowerment game maakt je team deel uit van een logistieke keten die zo veel mogelijk producten van een magazijn naar de klant moet brengen op 90 seconden. De weg van magazijn naar klant ligt vol obstakels en complexiteit en wat meer is… jullie hebben een manager die jullie zelf je weg laat zoeken en je onderweg enkel de spelregels geeft, coacht en uitdaagt.

  Ervaar in dit spel hoe je als team je grenzen kan verleggen dankzij de juiste mix van vrijheid, structuur, coaching en uitdaging.

Lean Management

Ervaar wat het is om te werken volgens de ‘lean’-methodologie, sta stil bij de voor- en nadelen voor je team en anticipeer op de mogelijke druk die je tijdens de implementatie van ‘lean management’ kan ervaren.

 • Just in Time

  In dit simulatiespel leer je de just in time-productieprincipes kennen en inspelen op onderlinge onafhankelijkheid in een netwerk van bedrijven. In ‘Just in time’ moeten de spelers oplossingen zoeken voor de kwaliteit-, transport-, organisatie- en voorraadproblemen in het bedrijfsnetwerk.

  Chinatemp NV is een groot internationaal bedrijf dat de productie van Chinese tempels verzorgt. Het bedrijf besteedt een flink deel van zijn productie uit aan gespecialiseerde bedrijven, de toeleveranciers.

  De leveringen gebeuren volgens het just in time-principe: aan een hoge frequentie worden nieuwe en steeds complexere tempels besteld en geleverd. De deelnemers proberen een bestaand netwerk draaiend te houden en tegelijk zo goed mogelijk de belangen van hun eigen bedrijf te behartigen.

Nieuw samengestelde teams

Engageer je team in een nieuwe organisatiestructuur en creëer samen de fundamenten om op een duurzame manier meerwaarde te creëren. Maak inter-team afspraken om te garanderen dat de samenwerking in de toekomst vlot verloopt op gebied van doelen, rollen, interacties en werkwijzen. Verken elkaars individuele en gedeelde waarden en identificeer op basis daarvan de kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën per team.

 • Plan B

  Krijg inzicht in de groepsdynamiek van je team door te proberen samen je eigen ‘droommaatschappij’ te realiseren. Dat is natuurlijk geen gemakkelijke opgave. ‘Plan B’ verloopt soms hectisch en gespannen. Er wordt gediscussieerd, onderhandeld en geroepen. Na het spel krijgen de spelers meer zicht op hoe ze binnen de groep ageerden en hoe de groepen zich onderling gedroegen.

  In de eerste fase, alvorens het spel echt van start gaat, wordt de spelers gevraagd op te schrijven welke waarden zij belangrijk vinden (vb. eerlijkheid). De spelers worden in 3 groepen verdeeld. Elke groep krijgt de verantwoordelijkheid voor een bepaalde regio op het speelbord. Zij kiezen enkele waarden uit die voor hen als regio belangrijk zijn.

  Het spel start dan op een zeer groot speelbord. De regio’s moeten samen een droommaatschappij uitbouwen en worden tijdens dat proces met verschillende situaties geconfronteerd. Ze moeten straten aanleggen en huizen of flatgebouwen aankopen om hun groeiende bevolking te huisvesten. Ze moeten onderhandelen, gemeenschapsvoorzieningen inplanten, en rekening houden met deadlines en sterk fluctuerende prijzen.

  Het spel eindigt met een uitgebreide nabespreking waarin de link met de doelen, rollen, interacties en werkwijzen in het team wordt gemaakt.

Customer Care

Ervaar samen met je team nieuwe manieren om klanten te verzorgen en hoe elk teamlid een rol te spelen heeft in het creëren van toegevoegde waarde in elke stap van de ‘customer journey’.

 • Customer Care game