Senior Expert Essentials

De lead nemen als expert

In tijden van snelle veranderingen zijn specialisatie en expertise zowel een zegen als een vloek. Als (senior) expert weet je meer en diepgaander dan de anderen hoe de vork in de steel zit. En net dat maakt het moeilijk om iedereen mee te krijgen. Zin om als expert een échte leidende rol op te nemen met impact?

Wat komt aan bod:

Communiceren met impact

Krijg feedback over je communicatievaardigheden en breng je stakeholders, hun beslissingsstijlen en belangen in kaart. Leer je boodschap af te stemmen qua vorm, inhoud en beslissingsstijl en vergroot de acceptatie ervan door participatie en het vergroten van je geloofwaardigheid.

Bruggen bouwen en omgaan met weerstand

Ga op basis van zelfgekozen cases aan de slag met verschillende soorten weerstand. Zowel rationele, emotionele als persoonlijke weerstand komen aan bod. Leer hoe je tot consensus en win-win-beslissingen kan komen a.d.h.v. het Harvard Negotiation Model.

Coaching en feedback

Leer hoe je een rol als coach kan opnemen d.m.v. het GROW-model. Leer coachen op het wegnemen van blokkerende overtuigingen en het vergroten van probleemoplossend vermogen. Ontdek verschillende manieren van feedback geven om complimenten te geven, ontwikkeling te stimuleren en collega’s verantwoordelijk te houden.

Veelgevraagde extra modules

Time Management

Breng in kaart welke taken er voor je projecten écht belangrijk zijn en leer op basis daarvan prioriteiten stellen en je tijd effectief indelen. Leer op een efficiënte manier je mailbox en to-do-lijstjes beheren en neen zeggen waar nodig. Breng je eigen tijdrovers in kaart en ga de strijd aan met uitstelgedrag.

Creative Problem Solving

Nieuwe problemen vragen om nieuwe oplossingen. Maak kennis met het creatieve proces en je eigen voorkeuren daarin. Verwerf de skills om problemen/opportuniteiten te verhelderen, ideeën te genereren en te selecteren, oplossingen te ontwikkelen en ten slotte te implementeren.

Change & Stress Management

Leer hoe je verandering op een effectieve manier kan aanpakken met behulp van de beproefde change management methodes. Leer hoe je bewustzijn en goesting kan creëren; kennis en vaardigheden kan doen ontwikkelen en hoe je verandering kan verankeren. Ontdek de essentie van stress en burn-out, breng ongezonde stressbeheersingstrategieën in kaart en leer hoe je kan coachen op het ontwikkelen van gezonde stressbeheersingsstrategieën.

Precies wat u zoekt? Of toch graag nog wat toelichting?

Neem contact met ons op

Aanverwante services